top of page

Aan deze pagina wordt  gewerkt!

Er valt zoveel te ontwikkelen en te ontdekken binnen de intuïtie en het mediumschap. Je bent nooit uitgeleerd.. Dat maakt het ook zó boeiend. Je zult gedurende  deze ontwikkeling op persoonlijk vlak gaan ervaren dat je op een natuurlijke manier in jouw kracht komt te staan, je meer vanuit een 'flow' gaat leven, creativiteit toeneemt op welk vlak dan ook en dat er verdieping plaats vindt zonder dat deze als 'zwaar' wordt ervaren.S

bottom of page