Kleuren in de aura III

Tarief

€257,- Gehele drieluik deel I II III

Tijd

10.00 - 16.30

  OVER DEEL III

  Zoals elk mens verschillend is, is ook elke aura en de interpretatie daarvan verschillend. Het is een weerspiegeling van wie je bent, waar je staat of hebt gestaan in jouw leven. Ook liggen al jouw ziele kwaliteiten, die je bij je geboorte al hebt meegekregen, hierin verborgen. Je kunt op verschillende lagen in tunen, vandaar dat er ook verschillende kleuren en aspecten naar voren kunnen komen in een aura reading.

  Je hoeft niet perse de kleuren van de aura letterlijk te zien om deze te interpreteren. Kleuren kunnen ook worden waargenomen door het innerlijk oog en in combinatie met de intuïtie, mits goed getraind natuurlijk, tot leven worden gebracht. Ook is het niet nodig om je fysieke brein in te zetten om de betekenis van de kleuren uit je hoofd te leren. Al krijg je in dit deel wel informatie over bepaalde kleuren, je zal veel meer bereiken als je de diepe informatie die in een kleur verborgen ligt, leert te interpreteren vanuit je gevoel. Er wordt dus vooral aandacht besteed om de kleuren vanuit de intuïtie waar te nemen en deze om te zetten in feitelijke en helende informatie.

  Ziele kwaliteiten, uitgedrukt in kleur, zijn al bij de geboorte aanwezig, al is het niet vanzelfsprekend dat deze altijd worden uitgedragen in dit leven. Dat hangt onder andere af van de omstandigheden waarin je geboren wordt en de keuzes die je van daaruit maakt. (Eigen vrije wil.)

  Op deze dag ga je de aura van je medecursist leren lezen en interpreteren. Via uitleg en een verscheidenheid aan oefeningen kom je veel te weten over wat een bepaalde kleur voor jou persoonlijk inhoudt en hoe je dit vervolgens mee kan nemen in de oefeningen die je gaat doen gedurende de dag.

  Wat jouw kleuren je te vertellen hebben? Je beslist altijd zelf wat je met deze informatie wilt gaan doen. Bepaalde kleuren wil je misschien juist activeren, terwijl je sommige kleuren liever kwijt bent dan rijk.

  Dit laatste deel van het drieluik 'Geef je intuïtie een stem' is een kleurrijke belevenis. Over het hele drieluik genomen ga je met veel informatie naar huis. Informatie over jezelf, als ook de informatie die je hebt doorgeven aan anderen. Daarom is veiligheid binnen de groep en de manier waarop de informatie wordt doorgegeven iets waar veel aandacht aan wordt besteed.

  Deze dag wordt afgesloten met een door Manon gegeven persoonlijke korte aura reading waar jij staat in jouw proces. Er worden tools meegegeven zodat je niet 'met lege handen' naar huis gaat.
Manon Arnold

Docent

Manon Arnold